Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej https://go-ko.pl/
z dnia 08.03.2019 roku

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez stronę internetową „GOKO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Komorowie, ul. Kolejowa 25, 07-310 Ostrów Mazowiecka, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000654935, NIP: 8252178670, REGON: 366165750 (dalej jako „Sprzedawca”).

Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Sklepu i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Dbając o bezpieczeństwo danych osobowych, Sprzedawca wdrożył odpowiednie procedury techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie informacji zbieranych online za pośrednictwem Sklepu i zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu takich informacji przesyłanych online.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki.

1. Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca przestrzega stosownych przepisów prawnych dot. ochrony danych osobowych, tj.:
a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
b. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
c. Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
w których to aktach znajdziesz szczegółowy zakres możliwości przetwarzania Twoich danych oraz przysługujących Ci praw.

2. Zbieranie i korzystanie ze zbioru danych osobowych

1. Dane osobowe to dane, które służą do identyfikacji osoby lub skontaktowania się z nią.
2. Podawanie przez Ciebie wymaganych przez Sprzedawcę danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jednakże możliwość korzystania z niektórych usług oferowanych przez Sklep, może zostać zablokowana z uwagi na niepodanie przez Ciebie wymaganych danych.
3. Rejestrując się w Sklepie, składasz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych, zgodnie z klauzulą udostępnioną w Sklepie. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, procedura rejestracji w Sklepie nie zostaje ukończona, a podane przez Ciebie dane zostają niezwłocznie usunięte i nie będą w żaden sposób przetwarzane.
4. W ramach Sklepu mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez naszą stronę internetową. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Nasza strona internetowa nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

3. Dane osobowe zbierane przez Sprzedawcę

1. Sprzedawca przetwarza Twoje dane osobowe (tj. informacje służące do zidentyfikowania lub skontaktowania się z Tobą), które to dane udostępniasz na skutek korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę lub zostały przez Ciebie podane samodzielnie.
2. Sprzedawca przetwarza, w szczególności następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, miejscowość, informacje dotyczące Twojej aktywności na stronie Sklepu, informacje dotyczące Twoich przyzwyczajeń związanych z korzystaniem z innych stron internetowych (związane z podejmowanymi przez Sprzedawcę działaniami reklamowymi), adres IP, przeglądarkę internetową i rodzaj urządzenia z którego korzystasz.
3. Sprzedawca niniejszym informuje, iż przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskania kopii danych oraz prawo ich poprawiania/zmiany. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub wysłać wiadomość elektroniczną na adres admin@go-ko.pl

4. Korzystanie z danych osobowych

1. Zebrane dane osobowe umożliwiają Sprzedawcy informowanie Ciebie o najnowszych ofertach, usługach i zbliżających się wydarzeniach. Jeśli nie chcesz otrzymywać od Sprzedawcy informacji pocztą e-mail, możesz z nich w każdej chwili zrezygnować, zmieniając swoje preferencje.
2. Dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji są wykorzystywane do umożliwienia Ci zalogowania się do Sklepu lub jej podstron w celu skorzystania z funkcjonalności, do których dostęp poprzedzony jest procesem rejestracji.
3. Dane osobowe zamieszczone przez Ciebie w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na złożone przez Ciebie zapytania.
4. W przypadku, gdy złożysz zamówienie na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na ich otrzymywanie, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy emailingowej i jest wykorzystywany w celu wysłania do Ciebie newslettera.
5. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Sklepem, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu w ramach Sklepu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron Sklepu lub do personalizacji zawartości podstron Sklepu. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z Twoimi danymi osobowymi i nie są wykorzystywane do określenia Twojej tożsamości. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień Twojej przeglądarki internetowej.
6. Przysługuje Ci prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
7. Przysługuje Ci również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych na adres e-mail: admin@go-ko.pl oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. W przypadku powiązania danych niebędących danymi osobowymi z danymi osobowymi takie powiązane dane będą uznawane za dane osobowe do czasu ich rozdzielenia.

5. Ujawnienie danych osobowych podmiotom trzecim

Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom dla celów marketingowych, chyba że wyrazisz na to zgodę. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Zgromadzone informacje, które nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby, o których mowa w Sekcji 4, Sprzedawca może udostępniać publicznie oraz swoim partnerom.

6. Integralność i okres przechowywania danych osobowych

1. Sprzedawca ułatwia zapewnienie dokładności, kompletności i aktualności Twoich danych osobowych.
2. Dane osobowe będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres potrzebny do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że zgodnie z prawem jest wymagane lub dozwolone przechowywanie danych przez dłuższy okres.

7. Prywatność małoletnich

Sprzedawca nie zbiera w sposób świadomy przekazywanych danych osobowych przez osoby małoletnie (dzieci), nie gromadzi takich danych bez zgody ich rodziców czy opiekunów ani nie reklamuje w sposób świadomy usług dla dzieci.

8. Powiadomienia o aktualizacjach

Sprzedawca zastrzega, że niniejsza Polityka Prywatności może być aktualizowana. Sprzedawca powiadomi Cię o istotnych zmianach sposobu traktowania przez Sprzedawcę informacji osobowych, zamieszczając stosowny komunikat na Sklepie i wysyłając do Państwa wiadomość pocztą elektroniczną. W przypadku, gdy będziesz nieusatysfakcjonowany zmianami w Polityce Prywatności możesz w każdej chwili zdecydować o zaprzestaniu używania usług oferowanych przez Sprzedawcę poprzez żądanie usunięcia swojego konta bądź rezygnację z korzystania usług Sprzedawcy.

9. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności oraz jej implementacji, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem mailowym admin@go-ko.pl.

10. Obowiązek informacyjny

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z sprzedażą naszych towarów oraz pozyskiwaniem klientów i kontrahentów, w tym dostawców usług lub towarów.

Kto jest administratorem moich danych? Administratorem Twoich danych osobowych jest „GOKO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w omorowie, ul. Kolejowa 25, 07-310 Ostrów Mazowiecka, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000654935, NIP: 8252178670, REGON: 200258577
Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych? Informujemy, że nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się na nami skontaktować pod adresem e-mail: admin@go-ko.pl
Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych? W celu nawiązania i skutecznego kontynuowania współpracy w zakresie oferowanych przez nas towarów, ale także przy nabywaniu towarów lub usług potrzebujemy przetwarzać Twoje dane kontaktowe, identyfikacyjne oraz dane do rozliczeń finansowych, a więc w szczególności: imię i nazwisko, firmę, dane korespondencyjne, numer telefonu lub adres e-mail, NIP, dane do wystawiania dokumentów księgowych i realizacji płatności (w szczególności numer rachunku bankowego).
Cel przetwarzania

Podstawa prawna (pełne nazwy aktów prawnych znajdziesz na końcu formularza)

Ustalenie Twojej tożsamości przed nawiązaniem współpracy, w tym także ustalenie miejsca wykonywania usług, co pozwoli na skuteczną realizację nałożonych na nas obowiązków w ramach naszej współpracy. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić zamówienie i adres dostawy, a także by potwierdzić reklamację i  fakt jej usunięcia. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest realizacja warunków współpracy
Jeżeli wyrazisz na to zgodę – będziemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych, w tym w drodze marketingu bezpośredniego.

Będziemy dokładać wszelkich starań aby informacje handlowe i marketingowe, nie były uciążliwe i nie naruszały Twojego prawa do prywatności; jednocześnie możesz w każdej chwili poinformować nas, że nie chcesz otrzymywać od nas takich treści – wtedy zablokujemy ich wysyłkę, zgodnie z Twoim żądaniem.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przetwarzanie na podstawie zgody
Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.
Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych. Art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w zw. z  art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Komu przekazywane są moje dane osobowe? Dbamy  o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw, Twoje dane osobowe jako naszego Klienta mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom, w szczególności firmom z branży IT – dostarczającymi nam rozwiązania informatyczne oraz hosting, doradcom prawnym, czy podwykonawcom, w tym firmom kurierskim.
Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską? Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw poza Unią Europejską.
Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe? Jeżeli jesteś naszym klientem lub kontrahentem Twoje dane będą przez nasz przetwarzane odpowiednio do czasu realizacji usługi czy też zakończenia współpracy. Z zastrzeżeniem, że jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W działaniach marketingowych, badania satysfakcji (jakości naszych usług) lub przesyłania informacji handlowych – dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.

Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem? Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże wykorzystujemy przekazane dane osobowe do kontaktu z Tobą celem realizacji zamówienia i usługi. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować opóźnieniem a nawet odmową realizacji zamówienia i usługi. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz.

Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową realizacji zlecenia lub usługi.  Wyrażenie zgody na działania marketingowe, badanie satysfakcji (jakości naszych usług)  lub otrzymywanie informacji handlowych (newslettera) jest zawsze dobrowolne.

Jakie mam prawa? Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami przez podany powyżej adres e-mail.

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Definicje i skróty
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;